Aktivity

Pravidelné lekcie:

Popis:    Lekcia v trvaní 1,5 hodiny zahŕňa rozcvičku, nordic walking s nácvikom správnej techniky,  koordinačné cvičenia, záverečný strečing

Termín:         bude upresnené a zaradené do kalendára aktivít

Miesto:   Líščie údolie, BA-Karlova Ves

Cena:   5,- €/osoba/lekcia

Možnosť zapožičania paličiek (je v cene lekcie) po predchádzajúcom telefonickom dohovore (+4219 0754 9896)

 

Individuálne lekcie:

Popis:    Lekcia v trvaní 1,5 hodiny zahŕňa rozcvičku, nordic walking s nácvikom správnej techniky,  koordinačné cvičenia, záverečný strečing

Termín:   podľa požiadavky

Miesto:   Líščie údolie, BA-Karlova Ves (môže byť zmenené podľa požiadaviek)

Cena:   5,- €/osoba/lekcia

Možnosť zapožičania paličiek (je v cene lekcie), je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. +4219 0754 9896

Lekciu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.  +4219 0754 9896, prípadne e-mailom na info@nw-danka.sk

 

MINI kurz nordic walkingu:

Popis:    MINI kurz v trvaní 3 hodín zahŕňa oboznámenie sa s nordic walkingom a jeho benefitmi, rozcvičku, nordic walking s nácvikom správnej techniky,  koordinačné cvičenia, záverečný strečing

Termín:   termíny budú uvedené v kalendári aktivít na tejto stránke, sú možné aj individuálne kurzy po dohovore so záujemcami

Miesto:   Líščie údolie, BA-Karlova Ves (môže byť zmenené podľa požiadaviek klientov)

Cena:   20,- €/1 osoba

Možnosť zapožičania paličiek (je v cene kurzu) – je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. +4219 0754 9896

MINI kurzy sú organizované v spolupráci so SNWA (Slovak Nordic Walking Association)

 

ZÁKLADNÝ kurz nordic wakingu:

Popis:   ZÁKLADNÝ kurz v trvaní 7 hodín zahŕňa oboznámenie sa s nordic walkingom a jeho benefitmi, rozcvičku, nordic walking s nácvikom správnej techniky, 1-hodinovú obednú prestávku, koordinačné cvičenia, záverečný strečing

Termín:   termíny budú uvedené v kalendári aktivít na tejto stránke, sú možné aj individuálne kurzy po dohovore so záujemcami

Miesto:   Líščie  údolie, BA-Karlova Ves (môže byť zmenené podľa požiadaviek klientov)

Cena:   50,- €/1 osoba

Možnosť zapožičania paličiek (je v cene kurzu),  je potrebné  dohodnúť vopred na tel. č. +4219 0754 9896

ZÁKLADNÉ kurzy sú organizované v spolupráci so SNWA (Slovak Nordic Walking Association)

 

Nordic walkingové kurzy/lekcie je možné využiť pri teambuildingoch alebo iných podobných aktivitách, dohodnúť sa je možné na tel. č. +4219 0754 9896 alebo cez e-mail info@nw-danka. sk

 

 

 

Kráčame za zdravím a dobrou náladou